2017-2018 Eğitim-Öğretim Desteğine İlişkin Veli Bilgilendirmesi

Değerli Velimiz,
MEB’in 5580 sayılı kanun kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için verilecek eğitim-öğretim desteğine ilişkin 2017-2018 e-kılavuzu yayınlamıştır. E-kılavuzda yer alan yönergeye göre destekten yararlanmak isteyen velilerimizin okulumuza aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı eğitim desteği e-kılavuzuna (http://ookgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1078) linkinden ulaşabilirsiniz.
2017-2018 Eğitim öğretim yılının sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesi dileklerimizle…
Bilgilerinize
Özel İzmir Yönder Okulları
AÇIKLAMALAR
2017-2018 Öğretim Yılı Eğitim Ve Öğretim Desteği Başvuru Ve Yerleştirme Takvimi
TARİH  YAPILACAK İŞLEM
10 Ağustos-06 Eylül 2017 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Okulumuza Başvuruları 
 07 Eylül 2017 Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı 
 07 -14 Eylül 2017  Öğrencilerin Tercih İşlemleri 
15 Eylül 2017 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 
15-22 Eylül 2017 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri 
25 Eylül 2017 
Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
25-29 Eylül 2017 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri 


Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
Sıra No  Kurum Türü Adı  Destek Tutarları  Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
1  Okul Öncesi  3.060,00 TL  6.000
2  İlkokul  3.680,00 TL  15.000
3  Ortaokul  4.280,00 TL  15.000
 4  Ortaöğretim  4.280,00 TL  15.000
 5  Temel Lise  3.680,00 TL  24.000
  Toplam Öğrenci Sayısı   75.000
Başvuru Şartları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
• İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
• Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul kayıt şartlarına sahip olmak,
Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrenci Velilerimizin Yapacakları İşlemler
Velilerimiz başvurularını 10 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihleri arasında okulumuzdan şahsen yapacaklardır. Başvuru esnasında velilerimiz doldurmuş oldukları Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek  öğrencilerin Tespit Formunu (EK-12) ( http://ookgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1078 )  ve eklerini müdürlüğümüz öğrenci işlerine vereceklerdir. Ek-12 formunda yer alan ancak belgesi ibraz edilemeyen bölüm sisteme işlenemeyecektir. 
Buna göre;
• Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.
• Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.  Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.
• Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.