Bilim Şenliği

İzmir Yönder Okulları olarak düzenlediğimiz Bilim Şenliğinde ortaokul öğrenenlerimiz kendi tasarladıkları projeleri sergilediler. Okulumuz fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte bilimsel gösteriler ve eğlenceli deneyler öğrenenlerimize sunuldu.