YÖNDERLİ GENÇ DİPLOMATLARDAN DİPLOMASİ ATAĞI

İzmir Yönder Okulları JMUN takımı 14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Hisar Okulları'nda düzenlenen Junior Model Birleşmiş Milletler konferansına katıldı. Konferansa Bolivya’yı temsilen 13, İsrail’i temsilen de 1 delege ile katılan öğrenenlerimiz görevli oldukları komitelerde her iki ülkeyi Genel ve Özel Kurullardaki komitelerde temsil ederek çeşitli sorunları kendi yaşıtlarıyla İngilizce olarak tartışıp akabinde bu sorunlara çözümler ürettiler. Yapılan çalışmalar ve yürütülen lobi faaliyetleri öğrenenlerimizin dünya politikasına yön veren argümanları yaşayarak öğrenme ve deneyimleme fırsatı sundu. Bolivya’yı temsilen görevli olan delegasyonumuza büyükelçi sıfatı ile liderlik eden Akya Gökçe Anıt’ın “evrensel barışa” ve “aşırılıklarla mücadele” konularında yaptığı konuşması salonda büyük alkış aldı. Özverili çalışmalarından dolayı öğrenenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.